Yue Li

Lecturer, Marriott Tianjin China Program


Phone: 305-919-4500

Email: liyu@fiu.edu