Skip to Main Content

Qianyu Liu

Lecturer, Marriott Tianjin China Program


Email: qianliu@fiu.edu